top of page

Samsao Kruathai

Våra livsmedelsförpackningar och bärkasse material är hållbara, miljövänliga samt återvinningsbart.

Vi är medvetna om global uppvärmningen och att hjälpas åt att rädda miljön är våra största prioritering.

bilder credit: tingstad

påse.jpg
Papirforpakninger.png
541245.png
F500_3.png
5412301.png
bottom of page